Wie, wat (niet), waar & hoe?

Wie?

KSA biedt een verzekering aan die het mogelijk maakt om niet-leden, o.a. helpers op festiviteiten, ouders die meedoen aan een dropping of vrienden die een handje toesteken bij het jaarlijkse eetfestijn, volledig te verzekeren.

Daarvoor hebben we volgende gegevens nodig: naam, adres en geboortedatum van de personen die je wil laten verzekeren.

Wat?

Die verzekering dekt volgende ongevallen:

  • Ongevallen met lichamelijk letsel (terugbetaling lichamelijke schade na tussenkomst mutualiteit).
  • Burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Rechtsbijstand.
  • Loonverlies.

Bij die polis gelden dezelfde voorwaarden als bij de gewone ledenpolis!

Wat niet?

Wat wordt er niet verzekerd?

  • Veroorzaakte schade ten gevolge van wandaad, dronkenschap, actieve deelname aan onlusten, enz.
  • Schade ten gevolge van grote bouw- en verbouwingswerken (steeds apart aan te vragen!)
  • Uitgesloten sporten (zie hiervoor bij gevaarlijke sporten).

Waar?

De verzekering is geldig in de gehele wereld.

Hoe?

De verzekering wordt verleend per dag en per persoon. De verzekering wordt afgesloten d.m.v. het standaard aanvraagformulier één-dag-polis. De aanvragen moeten ten laatste twee werkdagen voor de verzekerde periode in het bezit zijn van het nationaal secretariaat. Als je op voorhand de namen niet weet van de personen die je moet verzekeren, stuur dan even een mailtje naar Jarno om het juiste formulier te krijgen.

Premie

De premie bedraagt €1,5 per dag en per persoon. De ontvangstbevestiging van het nationaal secretariaat geldt als bewijs van verzekering.