Brandpolis

Die verzekering dient om alle KSA-groepen te verzekeren tegen brand- en stormschade en tegen schade als gevolg van natuurrampen in hun eigen lokalen.

Wie, wat, waar & hoe?  

Wie?

Elke groep moet een brandverzekering afsluiten voor het gebouw waarin ze haar activiteiten organiseert. Dat lijkt logisch als je als groep eigenaar bent. Maar ook als je een lokaal huurt, moet je zo’n verzekering afsluiten. Zelfs als je dat lokaal enkel in gebruik hebt en dus geen huur betaalt, is een goede brandverzekering noodzakelijk. Een brand heeft meestal een grote financiële impact. Daarom moet je een brandverzekering afsluiten bij KSA.

Wat?

We maken een onderscheid tussen het eigen lokaal (zowel als eigenaar of als permanente huurder) en tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen (bv. een kampheem, parochiezaal voor een spaghettislag).

1. Het eigen lokaal (polisnummer 38142450)

De verzekering komt tussenbeide bij schade ten gevolge van brand, bliksem, storm, elektrocutie van dieren, arbeidsconflicten, ontploffing, elektriciteitsschade, rook- en roetschade, natuurrampen, verhaal van derden, huurder en gebruikers, blus-, afbraak- en opruimingskosten voor volgende locaties:

  • Alle jeugdbeweginglokalen die door KSA gebruikt worden, zowel als eigenaar, huurder of gebruiker alsook de inboedel van het lokaal.
  • Tenten die door KSA gebruikt worden, zowel als eigenaar, huurder of gebruiker (niet als verhuurder) als ze  een nieuwwaarde hebben lager dan €2.003. De maximale vergoeding per tent is vastgesteld op €2.003. Per gebeurtenis bedraagt de maximale vergoeding evenwel €7.659,36 ongeacht het aantal beschadigde tenten.

Opgelet!

  • Kampeertenten waarvan de nieuwwaarde groter is dan €2.003 moeten bijkomend verzekerd worden in de “brandverzekering tenten” tegen een bijpremie per jaar per tent. Die verzekering tenten moeten afzonderlijk aangegeven worden (via het aanvraagformulier dat je links terugvindt) bij het begin van het werkjaar. De premie is afhankelijk van de waarde van de tent.
  • Je kan je tenten ook verzekeren voor andere schade dan stormschade. Dat doe je via de verzekering alle risico's.
  • Als jullie je eigen lokalen verhuren aan derden is het in principe aan de huurders om voor een brandverzekering in te staan. Daarnaast is er afstand van verhaal voorzien voor derden die jullie lokaal maximaal 90 dagen gebruik maken van jullie lokaal.
  • Kampeertenten van ULDK (patrouilles en seniors) zijn verzekerd voor brand- en stormschade (alsook voor diefstal en vandalisme) via de uitleendienst kampeermateriaal zelf. Als je tenten hebt ontleend van ULDK en er is dergelijke schade, moet je zo snel mogelijk contact op te nemen met ULDK en een officiële vaststelling bekomen van brandweer/politie.

2. Tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen (polisnummer: 5755506)

  • Alle lokalen die door KSA gebruikt worden voor weekends en kampen zowel als huurder of gebruiker.
  • Zalen/ruimtes die gebruikt worden voor feesten en fuiven.

Wat is niet verzekerd? Waterschade, diefstal en vandalisme zijn niet verzekerd! Bij opzettelijke brandstichting door een lid van KSA komt de verzekering (uiteraard) ook niet tussen.

Tip: Bij het huren van een gebouw, zaal, enz. vraag je best aan de verhuurder of er al een dekking brand bestaat met “afstand van verhaal”. Afstand van verhaal: breekt er brand uit, dan zal de verzekering van de eigenaar de eventuele schade betalen. De verzekeringsmaatschappij van de eigenaar zal het bedrag, dat betaald is aan de eigenaar, niet terugvorderen van de aansprakelijke voor de brand.

Waar?

De verzekering voor het vaste jeugdlokaal geldt enkel in België. Maar, de verzekering voor tijdelijk gehuurde en gebruikte gebouwen is wereldwijd geldig!

De tenten zijn enkel in België verzekerd (uitbreiding voor het buitenland zijn mogelijk op aanvraag).

Hoe?

De premie voor de brandpolis zit mee in de groepsbijdrage die elke groep in het begin van het werkjaar betaalt. Daardoor sluit elke groep de brandpolis automatisch af.

Het opgeven van jullie lokalen gebeurt via Digit. De Digitverantwoordelijke kan daar al jullie lokalen invullen. Het is belangrijk dat jullie niet enkel jullie hoofdlokaal hier opgeven, maar bijvoorbeeld ook jullie materiaallokaal ergens anders in jullie gemeente. Alle lokalen die zijn opgegeven in Digit, zijn verzekerd via de brandpolis.

Kampeertenten waarvan de waarde meer dan €2.003 bedraagt, moet je afzonderlijk aangeven via het aanvraagformulier “Brandverzekering tenten”. De premie is afhankelijk van de waarde van de tent.

Belangrijke opmerking!  

Als je groep veel materiaal opgeslagen heeft op een andere plaats dan het eigen lokaal (bv. bij iemand van de leden thuis, in een school ...) is het interessant dat je dat materiaal laat opnemen ofwel in de brandpolis van de eigenaar ofwel in deze brandpolis via Digit.