Organiseer je een fuif met je groep? Dan komt er heel wat meer bij kijken dan je op het eerste moment vermoedt. Kijk daarom zeker eens op onze pagina over fuiven!

  Je kan extra verzekeringen afsluiten om je fuif in de optimale omstandigheden te laten plaatsvinden en om eventuele financiële katers achteraf te beperken.

  Wat?

  1. Objectieve aansprakelijkheid

  Tijdens een fuif kan er veel verkeerd gaan. Als er iets gebeurt, wil je zeker niet dat de slachtoffers naast een zware kater ook nog opgezadeld zitten met zware medische kosten. Daarom bestaat er een verplichte verzekering: de objectieve aansprakelijkheid. Wie ook de verantwoordelijke is van een brand, of ontploffing tijdens je fuif, de verzekering betaalt onmiddellijk de medische verzorging van die slachtoffers.

  Wanneer heb ik een OA nodig?

  • Fuif in eigen lokalen: objectieve aansprakelijkheid is noodzakelijk als iedereen, ook niet-leden, welkom zijn.
  • Openluchtfuif/festival: objectieve aansprakelijkheid is noodzakelijk en ook een advies van de burgemeester.
  • Fuif in een klassieke tent: geen objectieve aansprakelijkheid nodig, maar vraag advies van de burgemeester.
  • Fuif in samenwerking met …: een gezamenlijke onderschrijven van een objectieve aansprakelijkheid is noodzakelijk.

  Elke fuiforganisator moet een attest kunnen voorleggen van een verzekering objectieve aansprakelijkheid. Als je zaaluitbater die al heeft, ben je in orde. Heeft de zaaluitbater die niet, dan kan je via KSA een tijdelijke objectieve aansprakelijkheidsverzekering afsluiten (€73,41). Daarvoor moet je gewoon de optie aanvinken op je aanvraag voor een fuifverzekering.

  2. Burgerlijke Aansprakelijkheid - Grootte doet er wel toe!

  De fuifverzekering geldt niet alleen op de dag van de fuif zelf, maar je kan ook tot 5 dagen opbouw en 2 dagen afbraak laten verzekeren.

  We maken een onderscheid tussen kleine en grote fuiven. Als objectief criterium gebruiken we hiervoor de oppervlakte van de zaal.

  2.1. Een kleine fuif

  We spreken van een kleine fuif als die plaatsvindt in een zaal waarvan de oppervlakte kleiner is dan 170m² (het gaat hier om alle voor publiek toegankelijke ruimtes, dat wil zeggen dat je de WC, vestiaire e.a. niet mee moet rekenen bij de oppervlakte van de zaal). Voor een kleine fuif moet je enkel de medewerkers die geen lid zijn van KSA verzekeren. Dat kan via de één-dag-polis.

  2.2. Een grote fuif

  We spreken van een grote fuif als die plaatsvindt in een zaal waarvan de oppervlakte groter is dan 170 m² (het gaat hier om alle voor publiek toegankelijke ruimtes, dat wil zeggen dat je de WC, vestiaire e.a. niet mee moet rekenen bij de oppervlakte van de zaal).

  Voor een grote fuif moet je volgende verzekeringen afsluiten:

  • BA-Uitbating: dekt schade die verhaald kan worden op de organisatie. Een organisatiefout die materiële schade tot gevolg heeft, wordt door deze polis gedekt.

  • BA-Medewerkers: door de omvang van de fuif vervalt de ledenpolis. Het risico op ongevallen is immers groot. Alle leiding en leden moet ook hier opgegeven worden, en ook de vrienden, kennissen en ouders die vrijwillig meewerken aan dit initiatief.

  • Een tijdelijk risico-attest voor je zaal. Die polis dekt schade die door bezoekers wordt toegebracht aan het gebouw (vrijstelling van 10%).

  Daarnaast kan je ook nog de volgende verzekeringen nodig hebben:

  • Alle risico’s manifestaties (voor duur materiaal of feesttenten).

  • Vestiaireverzekering: de fuifverzekering dekt niet standaard de uitbating van de vestiaire. Bekijk zeker het document "Tips en tricks vestiaire en security voor meer informatie! Je kan steeds contact opnemen met Jarno voor meer informatie over en de aanvraag van een vestiaireverzekering. Doe dit wel zeker 5 dagen voor het ingaan van de dekking!  

  Wat met kinderfuiven?

  Een kinderfuif wordt gezien als een fuif als er kinderen deelnemen die geen lid zijn van KSA. Je moet dus dezelfde regels in acht nemen zoals je een gewone fuif zou organiseren.

  Een kinderfuif wordt gezien als een jeugdbewegingactiviteit als ze beperkt is tot de eigen leden. Daar moet je dan geen bijkomende verzekeringen voor afsluiten.

  Waar?

  Je kan de verzekering afsluiten voor fuiven die in België plaatsvinden.

  Hoe?

  Het aanvraagformulier moet ten laatste 5 werkdagen voor de verzekerde periode in het bezit zijn van het nationaal secretariaat. Je krijgt een bevestigingsmail wanneer de verzekering in orde is. 

  Premies

  • Objectieve Aansprakelijkheid: €73,41
  • Fuifverzekering: €82,04