Help, hoe geef ik een ongeval aan?!

Lichamelijke en materiële schade (bril) bij leden

Onder leden verstaan we leden die zijn ingeschreven in Digit of leden die verzekerd zijn via een één-dag-polis, verzekering ledenwerving of de fuifverzekering. Zij vallen onder de ledenpolis.

Je vult een gewone ongevalsaangifte (OngevalsAangifte - Bundel) in en stuurt ze op naar het nationaal secretariaat. De aangifte bestaat uit drie delen:

 1. Ongevalsverklaring
 2. Geneeskundig getuigschrift (OA_2 - Geneeskundig getuigschrift, ook beschikbaar in het Frans en Engels en voor een tandletsel)
 3. Uitgavenstaat (OA_3 - Uitgavenstaat)

De eerste 2 documenten stuur je ons zo snel mogelijk op, zodat we een dossier kunnen openen bij de verzekeringsmaatschappij. Als 1 van de 2 documenten ontbreekt, kunnen we geen dossier openen.

De uitgavenstaat mag je ons later bezorgen, van zodra je de rekeningen en facturen ontvangen en betaald hebt.

Lichamelijke en materiële schade aan derde

Voor schade aan derde ben je Burgerlijk Aansprakelijk (BA). Voor de aangifte vul je dus een "BA - Aangifte" in.

 • Bij lichamelijke schade laat je ook steeds een geneeskundig getuigschrift (OA_2 - Geneeskundig getuigschrift) invullen door de behandelende geneesheer!
 • Bij materiële schade neem je best steeds voldoende duidelijke foto's!

Ongevallen waarbij je burgerlijke aansprakelijk bent, geef je als dader ook steeds aan bij je familiale verzekering. Zo kan de dader, als het ongeval niet verzekerd is via KSA, eventueel terugvallen op de eigen verzekering.

De aangifte gebeurt ten laatste twee weken na het ongeval.

Brandverzekering

Voor deze schadegevallen bestaan er geen standaard aangifteformulieren. Zij zijn verzekerd via de brandpolis. Bel het noodnummer en stuur ons zo snel mogelijk een volledige beschrijving van de schade via mail:

 1. Plaats, datum en uur
 2. Omschrijving van wat er gebeurd is
 3. Naam, adres en telefoonnummer van de betrokken partijen (dader, slachtoffer en contactpersoon van de groep)
 4. Aard van de beschadiging, omschrijving van de schade, schadebestek en foto's van de schade
 5. Eventuele interventies door de hulpdiensten
 6. Nummer en kopie van proces-verbaal

Gevaarlijke sporten

Gevaarlijke sporten vallen niet standaard onder onze ledenpolis. Daarvoor moet je een extra verzekering aan te vragen. Meer informatie over welke sporten wel en niet verzekerd zijn, vind je terug op de pagina over de verzekering gevaarlijke sporten.

Voor de aangifte maak je gebruik van het standaard aangifteformulier. Vermeld zeker dat de persoon verzekerd is via de verzekering gevaarlijke sporten.

Bij een zwaar ongeval bel je onmiddelijk naar het noodnummer!

Alle risico's

Enkel mogelijk als je een verzekering alle risico's hebt afgesloten. Voor deze schadegevallen bestaat er geen standaard aangifteformulier. Bezorg ons zo snel mogelijk volgende informatie via mail:

 1. Plaats, datum en uur
 2. Omschrijving van het ongeval: oorzaak en omstandigheden
 3. Naam en adres van de (volgens jullie) aansprakelijke derde(n)
 4. Naam en adres van ooggetuigen
 5. Beschrijf de schade gedetailleerd en voorzie een herstellingsbestek (dat laatste mag eventueel later doorgestuurd worden)
 6. Nummer en kopie van het proces-verbaal bij eventuele interventies van hulpdiensten

Omnium

De standaard aangifteformulieren zijn beschikbaar op het nationaal secretariaat. Enkel mogelijk als er een omnium is afgesloten via KSA!

Het slachtoffer moet dat aangeven bij zijn eigen verzekering BA en eventuele omniumverzekeraar aangezien onze omnium een aanvullend karakter heeft!

Bij schade moet het voertuig vóór de herstelling geëxpertiseerd worden door een expert van de verzekeringsmaatschappij.

Fuifverzekering

Voor grote schadegevallen en materiële schade (via de fuifverzekering) bestaan er geen standaard aangifteformulieren. Bezorg ons zo snel mogelijk volgende informatie via mail:

 1. Plaats, datum en uur
 2. Omschrijving van het ongeval: oorzaak en omstandigheden
 3. Naam en adres van de (volgens jullie) aansprakelijke dader(s)
 4. Naam en adres van ooggetuigen
 5. Beschrijf gedetailleerd de schade en foto's!
 6. Interventies van de hulpdiensten
 7. Nummer en kopie van het proces-verbaal bij interventies van hulpdiensten