Bij een ledenwervingsactiviteit zijn je “kandidaat”-leden (tot 16 jaar) verzekerd als de activiteit vooraf doorgegeven is in Digit. Neem geen overbodige risico’s en zorg dat nieuwe leden zo snel mogelijk ingeschreven zijn. Je kan die verzekering maximaal 5 maal per werkjaar afsluiten met je groep.

Leden die verzekerd worden via een verzekering ledenwerving, zijn gedekt volgende dezelfde voorwaarden en waarborgen als gewone leden via de ledenpolis.

HOE?

Maak als Digitverantwoordelijke in Digit een activiteit aan via de activiteitenmodule. Je krijgt de optie om een verzekering ledenwerving aan te vragen. Bij de aard van je activiteit kies je voor de optie 'Ledenwerving'.

Via het aanmaakformulier voor een activiteit kan je ook steeds nakijken hoeveel verzekeringen voor een ledenwerving jullie nog kunnen aanvragen.