Wie?

De omniumverzekering leiding is een dagpolis, bestemd voor voertuigen van leiding van plaatselijke KSA-groepen.

Wat?

De polis dekt personen- en monovolumewagens en minibusjes. Het moet duidelijk aantoonbaar zijn dat de gedekte verplaatsingen in het kader van de werking van KSA gebeuren.

Bijvoorbeeld:

  • Leiding die zich vrijwillig ten dienste stelt van de KSA-groep en kinderen vervoert naar bijvoorbeeld het zwembad of kinderen vervoert bij een uitstap, door de groep georganiseerd.
  • Leiding die in naam van hun KSA-groep deelneemt aan vergaderingen (in en buiten KSA).
  • Leiding die in opdracht van hun KSA-groep gebruik maakt van hun voertuig voor de organisatie van activiteiten, kampen ...

De verplaatsingen zijn als voorbeeld opgegeven en zijn niet beperkend. Voor andere gevallen zal het onderzoek uitmaken of het al dan niet een verplaatsing in het kader van KSA betreft. Ben je onzeker, neem contact op met het nationaal secretariaat.

Wat is er niet verzekerd?

  • De verzekering kan niet worden afgesloten voor gehuurde auto's. Daarvoor moet je je informeren bij de (ver)huurfirma zelf. 
  • De polis dekt geen vrachtwagens of lichte vracht > 3,5 ton. 
  • De inhoud van de wagens is ook niet verzekerd.

Belangrijk om weten is dat dit een aanvullende verzekering is op de eigen autoverzekering. Als er dus iets voorvalt zal je eerst je eigen auto-verzekering moeten aanspreken. Het geld dat je daarvan niet terugkrijgt komt, na expertise, de verzekeringsmaatschappij van KSA voor tussenbeide. Als je eigen autoverzekering geen omnium is, moet je wel even opletten voor de franchisebedragen!

Waar?

De verzekering geldt in de hele wereld (niet in Libië).

Hoe kan je je verzekeren?

De aanvraag moet gebeuren via het aanvraagformulieren dat je links terugvindt. Het aanvraagformulier moet ten laatste 2 werkdagen vóór de verzekerde periode in het bezit zijn van het nationaal secretariaat. Je krijgt een bevestigingsmail als de verzekering in orde is.

Premie, uitbetaling & franchise

Premie

Optie persoon: je betaalt een forfait van 6,00 euro per persoon/dag.

Voorbeeld: je mag met verschillende voertuigen rijden.

Optie auto: je betaalt een forfait van 12,00 euro per auto/dag.

Voorbeeld: meerdere chauffeurs rijden met een vaste kampauto.

Als dag geldt een periode van 00.00 tot 24.00 uur.

Uitbetaling

Het verzekerde voertuig is gewaarborgd op basis van zijn werkelijke waarde op de dag van het ongeval (die wordt door expertise vastgesteld). De vergoeding mag noch de waarde van het voertuig in nieuwe staat, verhoogd met taks op het ogenblik van de aankoop, noch de vergoedingslimiet van €35 000 overschrijden. De maatschappij vergoedt de BTW voor zover die niet wettelijk aftrekbaar is.

Vrijstelling/franchise

Er is geen vrijstelling voorzien als de wagen hersteld wordt in een garage die erkend is door de verzekeringsmaatschappij (via de link in de zijkolom vind je alle erkende garages van AXA Belgium). Als je toch een andere garage kiest, dan bedraagt de vrijstelling €125. Ook bij glasbreuk is er geen vrijstelling voorzien als je de herstelling laat uitvoeren door Carglass of een erkende garage. Als je je glasbreuk toch ergens anders laat herstellen, dan bedraagt de vrijstelling €125.

Bijzondere vrijstelling:

In afwijking van vorig punt bedraagt de vrijstelling €500 voor:

  • een wagen minder dan 2 jaar oud zonder een omniumdekking
  • een bestuurder jonger dan 23 jaar
  • een aanrijding zonder gekende derde
  • het 2e ongval in hetzelfde verzekeringsjaar voor dezelfde bestuurder

Aangifte

Voor deze schadegevallen bestaan er standaard aangifteformulieren, te verkrijgen op het nationaal secretariaat. Bij een ongeval verwittig je onmiddellijk het nationaal secretariaat! Het slachtoffer van het ongeval moet dat eveneens melden aan zijn eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel aan zijn omniumverzekeraar. De persoonlijke omniumverzekering die het slachtoffer zou onderschreven hebben, heeft steeds voorrang op de verzekering "Omnium Leiding". Dat omdat de waarborg slechts een aanvullend karakter heeft.