Wie?

De omniumverzekering medewerkers is een maand- of jaarpolis, bestemd voor voertuigen van medewerkers van de werkkringen van KSA.

Wat?

De polis dekt personen- en monovolumewagens, minibusjes en aanhangwagens tot 1 ton. Het moet duidelijk aantoonbaar zijn dat de gedekte verplaatsingen in het kader van de werking van KSA gebeuren.

De verzekering geldt niet voor gehuurde auto's!

Belangrijk om weten is dat dit een aanvullende verzekering is op de eigen autoverzekering. Als er dus iets voorvalt, zal je eerst je eigen auto-verzekering moeten aanspreken. Voor het geld dat je daarvan niet terugkrijgt, komt (na expertise) de verzekeringsmaatschappij van KSA tussenbeide. (Als je eigen autoverzekering geen omnium is, moet je wel even opletten voor de franchisebedragen!)

Waar?

De verzekering geldt in de hele wereld (niet in Libië).

Hoe?

De aanvraag moet gebeuren via de aanvraagformulieren dat links vindt.

Premie, uitbetaling & franchise

Premie

Optie maand: je betaalt een forfait van €5,00 per maand.

Optie jaar: je betaalt een forfait van €20,00 per jaar.

Uitbetaling

Het verzekerde voertuig is gewaarborgd op basis van zijn werkelijke waarde op de dag van het ongeval (die wordt door expertise vastgesteld). De vergoeding mag noch de waarde van het voertuig in nieuwe staat, verhoogd met taks op het ogenblik van de aankoop, noch de vergoedingslimiet van €35.000 overschrijden. De maatschappij vergoedt de BTW voor zover die niet wettelijk aftrekbaar is.

Vrijstelling/franchise

Er is geen vrijstelling voorzien als de wagen hersteld wordt in een garage die erkend is door de verzekeringsmaatschappij (via de link in de zijkolom vind je alle erkende garages van AXA Belgium). Als je toch een andere garage kiest, dan bedraagt de vrijstelling €125.

Ook bij glasbreuk is er geen vrijstelling voorzien als je de herstelling laat uitvoeren door Carglass of een erkende garage. Als je je glasbreuk toch ergens anders laat herstellen, dan bedraagt de vrijstelling €125.

Bijzondere vrijstelling:

In afwijking van vorig punt bedraagt de vrijstelling €500 voor:

  • een wagen minder dan 2 jaar oud zonder een omniumdekking
  • een bestuurder jonger dan 23 jaar
  • een aanrijding zonder gekende derde
  • het 2e ongeval in hetzelfde verzekeringsjaar voor dezelfde bestuurder