Wie?

Alle groepen aangesloten bij KSA.

Wat?

De polis dekt schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen tijdens transport.

Hoe?

De polis kampvervoer is een bijzondere polis. We vragen je contact op te nemen met nationaal secretariaat. Daar zal er in overleg een polis worden opgemaakt, die best aan de noden en wensen van je groep tegemoet komt.

Daarvoor zijn volgende gegevens nodig:

  • route van vervoer, vertrek, aankomst, via
  • datum heen - en terugreis
  • geschatte waarde van de te verzekeren goederen.

De premie voor deze verzekering is afhankelijk van de waarde van de te vervoeren goederen en de afstand van het af te leggen traject.