Vrijwilligers verzekeren en informeren

Wat moeten we als leiding doen?

De vrijwilligerswet van 01/08/2006 bepaalt dat alle vrijwilligers (leiding, ouders, provinciale en nationale medewerkers …) goed geïnformeerd moeten worden over hun rechten en plichten in verband met verzekeringen, kostenvergoeding …  Wat moet je groep doen?

  • Zorg ervoor dat alle vrijwilligers van jouw groep op de hoogte zijn door op jullie site een link te maken naar deze infopagina (dat kan via het logo ‘Vrijwilliger in KSA? Goed verzekerd!’) of die in je groepsblaadje te plaatsen. 
  • KSA zorgt ervoor dat jullie ledenverzekering steeds aangepast is aan nieuwe wetgeving. Jullie moeten hiervoor géén extra verzekeringen aangaan. Ga dus niet in op verkoopspraatjes van verzekeringsmaatschappijen. Jij moet er enkel voor zorgen dat alle vrijwilligers van jouw groep verzekerd zijn via Digit:
    • Alle leden en leiding op tijd inschrijven.
    • De extra vrijwillige medewerkers van jouw groep verzekeren als losse medewerker (verzekering één-dag-polis) of gewoon inschrijven als lid van je groep. Voor grote fuiven kan je best beroep doen op de speciale fuifverzekering.
    • Heb je een vzw verbonden aan je groep? Schrijf de bestuurders in als ondersteunend lid bij je groep.

Informatieplicht - Wet Betreffende de rechten van vrijwilligers 

KSA

Vooruitgangstraat 225

1030 Brussel 

Tel.: 02/201 15 10  Email: info@ksa.be

Verantwoordelijke: Pieter Billiet, afgevaardigd bestuurder

Doel

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het stimuleren van vorming en opvoeding van kinderen en jongeren op maatschappelijk, politiek, cultureel, godsdienstig en lichamelijk gebied.

Verzekeringen

KSA is via het Interdiocesaan Centrum verzekerd bij AXA met Polissen 5755506 en 5755586.

Aangesloten vrijwilligers zijn verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid, Lichamelijke ongevallen, Rechtbijstand en Loonverlies. De niet-aangesloten “occasionele” vrijwilligers kunnen zich via een één-dag-polis verzekeren voor Burgerlijke aansprakelijkheid, Lichamelijke ongevallen, Rechtbijstand en Loonverlies.

Onkosten

Nationale en provinciale vrijwilligers kunnen voor de reële materiële kosten vergoed worden voor hun vrijwilligerswerk op provinciaal of nationaal niveau, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken. Behoudens andere afspraken met de lokale groepsverantwoordelijke, worden reële materiële onkosten van lokale vrijwilligers enkel vergoed na het voorleggen van bewijsstukken.

Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger van KSA Nationaal vzw kan het zijn dat je vertrouwelijke informatie toevertrouwd wordt. Vanwege personeel, ouders, leiding, leden, enz. Wij wijzen op de geheimhoudingsplicht volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

Let op:

Als jouw groep (of ondersteunende vzw) AFWIJKT van de informatie die op de nationale website staat (bv. een andere vorm van vergoeding of andere/extra verzekering van medewerkers), stel je best een eigen informatienota op en bezorg je deze aan alle betrokken vrijwilligers (via ledenblaadje, mail, website …).