KSA heeft een signaalfunctie. Als koepel willen we de stem van onze vrijwilligers en plaatselijke groepen versterken. Op koepelniveau vinden we het belangrijk om de wensen en behoeften van onze vrijwilligers naar de overheid duidelijk te maken. Deze acties willen we ook duidelijk communiceren naar de groepen toe. We willen dat niet beperken tot het internationale, federale en Vlaamse niveau maar we stimuleren en ondersteunen actief onze plaatselijke groepen om op lokaal vlak participatief mee te werken en te denken aan de planning en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. Als koepel willen we minstens eenmaal per jaar onze kritische stem laten horen en een standpunt innemen rond een maatschappelijk thema, relevant voor onze jeugdbeweging.

Tijdens deze beleidsperiode ondernamen we o.a. volgende acties:

1. We zetten de open brief van Mgr. Bonny kracht bij door een open brief over Kerk en Maatschappij te verspreiden.

2. We gaven onze kritische mening op de beleidsnota van minister van Jeugd, Sven Gatz.

3. In kader van de vluchtelingenthematiek nemen we een actieve rol op bij Wereldspelers.

4. Ecologie en klimaat: naar aanleiding van de klimaatconferentie in Parijs en de encycliek van paus Fransiscus "Laudato Si" over ecologie en de mens werkten we een actie op maat van de groepen uit rond dit thema.

5. We sensibiliseren onze groepen rond het belang van een uitgewerkt alcoholbeleid. Via een persbericht communiceerden we de resultaten van een onderzoek rond dit thema bij onze (hoofd)animatorcursisten.

Daarnaast nemen we ook via vertegenwoordigingswerk een duidelijk standpunt in rond thema's die relevant zijn voor onze beweging en voor de groepen. Zo zetten we de voorbije jaren sterk in op advieswerk naar aanleiding van de wetswijziging over GAS-boetes, veranderende decreten etc.