België telt 589 gemeenten, 308 daarvan liggen in Vlaanderen. De stad of gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. De kans bestaat dat je de burgemeester, één van de schepenen of een lid van de gemeente- of OCMW-raad persoonlijk kent. Vast staat dat je al wel eens gebruik gemaakt hebt van de diensten en faciliteiten van de stad of gemeente. Zo ben je wel eens gaan feesten in de gemeentelijke fuifzaal of moest je langs de dienst bevolking voor een nieuwe identiteitskaart, een rijbewijs of een reispas. De 308 steden en gemeenten zijn qua structuur heel gelijklopend opgebouwd. Je komt er alles over te weten in het tabblad 'Stad of gemeente'.

In jouw stad of gemeente zijn er ook heel wat adviesraden actief. Zo heb je misschien al eens gehoord van de cultuur- of sportraad. De gemeenteraad is vaak verplicht om zo'n adviesraad op te richten. Zo moet elke stad of gemeente van de Vlaamse Overheid een jeugdraad oprichten. De jeugdraad is dan ook een belangrijk orgaan om als jongere een stem te hebben in het beleid dat jouw stad of gemeente voert. Wil je weten hoe zo'n jeugdraad te werk gaat? Klik dan op het tabblad 'jeugdraad'.

Naast de bestaande gemeentelijke structuren kan je ook een beroep doen op het netwerk van jouw groep. Er zijn heel wat mensen die jouw beweging een warm hart toe dragen en voor jouw groep in de bres willen springen. Als je het netwerk van jouw groep goed gebruikt, kan je ook op die manier enkele zaken in de stad of gemeente in beweging brengen. Hoe je dat doet lees je in het tabblad 'netwerk'.