Pesten en integriteit

Een pyjama verstoppen, suiker in het zoutvat, een broek in de vlaggenmast … Elkaar wat plagen kan leuk zijn, als je elkaars grenzen respecteert en het voor iedereen leuk blijft. (Dus hou die lievelingsteddy maar van het kampvuur weg!) Plagen is een soort kat-en-hond-spel, waarbij nu eens de kat, dan eens de hond zijn slag thuis haalt. Meestal zullen ze het beide leuk vinden om elkaar wat uit te dagen. Pesten daarentegen is een kat-en-muis-spel, waarbij de muis zeer weinig terug kan doen en enkel de kat het leuk vindt. Niet toevallig spreek je over: elkaar plagen en iemand pesten.

Pesten kunnen we nooit toestaan in KSA. Gepeste kinderen en jongeren raken gekwetst en geïsoleerd en dat moeten we zeker voorkomen. Nochtans is pesten niet gemakkelijk te vermijden. Van zodra er een groep ontstaat, krijg je te maken met verschillen tussen mensen die de aanleiding kunnen vormen tot pestgedrag. De reden waarom iemand gepest wordt, is meestal zeer complex, maar het pesten begint vaak omdat iemand ‘anders’ is, verschillend ten opzichte van de groep. Maar de schuld ligt steeds bij de pester die dat verschil aangrijpt om de gepeste belachelijk te maken, te kwetsen en uiteindelijk misschien zelfs uit de groep te stoten. Ook de zogenaamde meelopers helpen bij het pesten door niet te reageren, door op die manier de pester te bevestigen in zijn gedrag en de gepeste in de steek te laten. Maar vaak zullen zij uit angst niets durven doen, omdat ze dan misschien zelf het slachtoffer zullen worden van de pesterijen.

Ook bij pesten geldt dat voorkomen beter is dan te moeten genezen. In een groep waar aandacht wordt besteed aan vriendschap, respect voor elkaar en vertrouwen, krijgt pesten heel wat minder kans. Werken aan een goede groepssfeer is niet alleen nodig in groepen waar het al wat minder loopt. Ook in sterke, goede groepen moet er tijd worden vrijgemaakt om te werken aan de relaties binnen de groep, het vertrouwen en respect tussen de leden. Ook duidelijke afspraken kunnen helpen. Als je leden goed weten wat kan en wat niet, zullen ze weten waar de grenzen liggen en dus weten dat pesten zeker niet hoort in jullie groep. Zorg ook voor voldoende variatie in de activiteiten, zodat iedereen zijn sterktes kan tonen en niemand uit de boot valt. Teveel nadruk op competitie zal daarenboven de verschillen binnen de groep vaak nog uitvergroten en zo pesten in de hand werken. Ook dode momenten kan je beter vermijden, want verveling kan soms tot pesten leiden. Zorg er tot slot voor dat je zelf niet het slechte voorbeeld geeft met ogenschijnlijk onschuldige plagerijen. 

Als er dan toch gepest wordt, zal je moeten reageren! (Meelopers zullen er waarschijnlijk genoeg zijn.) 

Meer info of een luisterend en/of raadgevend oor vind je via de links in de linkerbalk.