Attest in het jeugdwerk

KSA biedt drie trajecten aan die leiden tot een attest in het jeugdwerk: Animator, Hoofdanimator en Instructeur. Bij elk traject werk je aan specifieke kennis, vaardigheden en attitudes die je helpen een engagement dat erbij aansluit op te nemen. In zijn geheel noemen we dat competenties.

Onze cursussen zijn erkend door de Vlaamse Overheid waardoor je, na het afleggen van het bijhorende traject, een attest kan behalen. Om je traject op te volgen, moet je je registreren op mijnkadervorming.be. Daar kan je op het einde van je traject ook je attest downloaden.

We schetsen hieronder de verschillende stappen van het traject, deze zijn bij alle trajecten dezelfde

CURSUS

Het traject start met het volgen van een cursus. Elke werkkring organiseert animator- (A) en hoofdanimatorcursussen (HA) voor haar eigen KSA-groepen. De Instructeurcursus (I) wordt nationaal georganiseerd, voor alle werkkringen samen.

Wil je graag mee op cursus A of HA maar past de periode van jouw werkkring niet? Dan kan je ook inschrijven voor een cursus van een andere werkkring. Let wel op, als er te veel inschrijvingen zijn, krijgen deelnemers uit de eigen werkkring steeds voorrang. 

Na elke cursus krijg je een deelnamebewijs voor eventuele terugbetaling door de gemeente. Check dus zeker ook eens bij jouw jeugddienst of je daarop recht hebt! 

STAGE

Aan het einde van de cursus krijg je een trajectboekje mee. De volgende stap is dan 50u stage volbrengen, onder leiding van een stagebegeleider, en bijhorend onderdeel in je boekje invullen. 

De stagebegeleiding kan gebeuren door

  • iemand met een attest van Hoofdanimator (enkel voor stage A of HA) of Instructeur
  • iemand met een diploma dat minimum 60u pedagogische vorming omvat
  • een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk
  • iemand die een specifieke vorming rond stagebegeleiding gevolgd heeft (deze organiseert KSA ook, zie 'Boost')

Alle info voor stagebegeleiders vind je hier.

EVALUATIEMOMENT

Van zodra je jouw stage volbracht hebt, kan je inschrijven voor een evaluatiemoment bij jouw werkkring. Hier geldt hetzelfde principe als bij de cursussen: je kan ook aansluiten bij een andere werkkring als er plaats is. Op het evaluatiemoment blik je nog eens terug op het traject dat je afgelegd hebt. Na het evaluatiemoment geven we via www.mijnkadervorming.be in dat je jouw traject goed afgerond hebt en vervolgens kan je je attest via deze site downloaden.

Een overzicht van alle evaluatiemomenten vind je hier. 

ATTEST

Een attest toont een waardering, een beloning, voor het feit dat jongeren zich willen vormen. Ook naar de buitenwereld toe (ouders, scholen, parochie, gemeente …) toont dit attest de waardering. Een attest is ook een soort garantie dat je een degelijke inhoudelijk en kwaliteitsvol traject hebt afgelegd.  

Meer info over onze animatorcursussen

Meer info over onze hoofdanimatorcursussen

Meer info over onze instructeurcursus

Een KAVO-ID aanmaken op www.mijnkadervorming.be