KSA probeert als jeugdbeweging een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te stimuleren. Als koepel zien we de gevaren in van tabak, alcohol en andere drugs als ze (verkeerd) gebruikt worden. De effecten van de producten of de gebruikswijze van die middelen kunnen die speelse en zinvolle vrije tijd in de weg staan.

Anderzijds vindt KSA ook dat onze beweging een plaats moet zijn die de nodige experimenteerruimte kan bieden. Kinderen en jongeren krijgen er kansen en verantwoordelijkheden die ze elders nauwelijks krijgen. Er moeten wel grenzen gesteld worden aan ieders experimenteerruimte, zodat het voor alle leden en leiding aangenaam blijft. Daarom kiest KSA er voor om alcohol en drugs een specifieke plaats te geven.

Via de knoppen hieronder kom je meer te weten over de visie van KSA inzake tabak, alcohol en andere drugs. Je vindt er ook informatie om met jouw groep rond dit thema aan de slag te gaan. Tot slot willen we jullie de wetgeving omtrent deze middelen ook niet onthouden.