Beleidsnota

Spelen, groeien, verbinden en engageren zijn de kernwaarden die de basis vormen van onze jeugdbeweging. Die vier kernwaarden vormen het uitgangspunt van onze visietekst. Ze vormen bovendien de bouwstenen van de toekomstplannen voor onze jeugdbeweging. Die plannen, dromen en doelstellingen voor de toekomst van KSA staan te lezen in onze beleidsnota 2018-2021.

 

KSA speelt

Dat spelen de kern van de KSA-werking vormt, hoeft geen uitleg meer. Wekelijks genieten de leden binnen hun leeftijdsgroep van creatieve spelen met een goed uitgewerkt concept en tot een verbeelding sprekende inkleding. KSA wil alle leden, leiding en groepen daarbij optimaal blijven ondersteunen.

Een greep uit onze plannen:

 • Elke twee jaar is er voor elke leeftijdsgroep een groepsoverschrijdend initiatief. Tijdens die initiatieven ontmoet je als KSA'er andere KSA-groepen en krijg je leuke, vernieuwende ideeën mee om te gebruiken in jouw eigen groep.
 • Elk kind en elke jongere moet zorgeloos kunnen genieten van KSA-activiteiten en -initiatieven. KSA wil groepen helpen en ondersteunen om zoveel mogelijk drempels weg te werken.
 • In elke Kompas vind je de spelrubriek terug, de spelen uit die rubriek worden in de toekomst gebundeld op deze site.
 • Vier keer per jaar ontvangt elk lid één van de ledentijdschriften (Snuffel, Robbedol, Zwonk, Kruimels of Palaber).
 • Jaarlijks is er een activiteiten- en vormingsaanbod rond het thema Openluchtleven.

KSA groeit

KSA draait niet enkel om spelen, onze jeugdbeweging is ook een plek waar leden ervaringen opdoen, zichzelf en de wereld ontdekken, zichzelf ontplooien en ontwikkelen. Leiding krijgt kansen om talenten te ontwikkelen, competenties aan te scherpen, grenzen te verleggen … KSA wil iedereen de nodige (leer)kansen aanbieden, de nodige ruimte voorzien om te experimenteren en om verantwoordelijkheden op te nemen.

Hoe doen we dat?

 • Tussen 2018 en 2021 verdiept KSA het informatieaanbod rond acht expertisethema’s. Tijdens het NARlement 2018, het nationaal beleidsweekend, worden de thema’s bepaald waarop KSA komende vier jaar extra wil inzetten.
 • Groepsondersteuners, peters en meters bezoeken minstens eenmaal per jaar elke groep. Tijdens dat bezoek krijg je info over de werking en kan je bij hen terecht met allerlei vragen. Bovendien is de kans heel groot dat je een terugblik van het bezoek in Kompas terugvindt.
 • Nieuwe groepsleiding wordt vanaf volgend werkjaar onthaald en geïnformeerd via een welkomstgesprek.
 • We blijven heel wat vorming aanbieden, met ondermeer de cursussen voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk en Boost, onze vormingsavonden die focussen op een aantal centrale thema’s.  Daarenboven is er steeds de mogelijkheid om een vorming op maat aan te vragen voor jouw groep. In dat divers aanbod vind je zeker jouw gading!

KSA verbindt

KSA is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar je voor elkaar door het vuur gaat en waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Met KSA zorgen we ervoor dat we samen sterk staan; door samen te werken, maken we allen werk van een sterke jeugdbeweging. Die verbondenheid en KSA-trots willen we de komende jaren nog meer uitdragen.

Onder andere door volgende acties zetten we onze verbondenheid in de verf:

 • Elke groep krijgt tweemaal per jaar inspirerend materiaal voor een ledenwervingsactie. Dat materiaal krijg je via de startzending en via deelname aan de Vriendjesdagen.
 • KSA'er én student? Kom dan zeker naar ‘KSA Student’, het initiatief om tijdens een ontspannende avondactiviteit andere KSA’ers in jouw studentenstad te ontmoeten.
 • Op zoek naar inspirerend en vernieuwend K-materiaal? Naast de vaste K-rubriek in Kompas voorzien we zowel in de startzending als voor de kampperiode bezinningen en vieringen in een jaarthemakleedje. Tijdens de komende vier jaar maken we bovendien ruimte voor verdieping en uitwisseling tussen leid(st)ers, K-trekkers en/of proosten die rond zingeving binnen een groep bezig zijn.
 • Aan de hand van een ‘netwerkpakket’ wil KSA tegen uiterlijk 2020 het netwerk rond je groep versterken. Daarnaast komt er een actie naar ouders toe waarbij het belang van hun rol voor KSA en de groep wordt geduid.

KSA engageert

Je vrijwillig inzetten voor je groep en KSA, dat betekent verantwoordelijkheid opnemen, keuzes maken, telkens het beste van jezelf geven. KSA’er zijn is je engageren. Bij KSA vormen we onze kritische mening en proberen we die uit te dragen, we zetten onze frisse en vernieuwende ideeën om in krachtige acties. Als enthousiaste en geëngageerde KSA’er draag je bij aan de versterking en uitbouw van jouw groep, maar ook aan een betere samenleving.

Samen zetten we KSA in beweging:

 • We organiseren acties ter bevordering van de leidingsmotivatie.
 • Elke groep krijgt maximaal inspraak in het beleid van KSA, ondermeer door de tweejaarlijkse organisatie van het Groepsleidingscongres. Bovendien zijn bovenlokale vrijwilligers uit minstens de helft van alle groepen afkomstig.
 • Op werkkring- en koepelniveau optimaliseert KSA het vrijwilligersbeleid, we doen dat onder andere via onthaalgesprekken met nieuwe vrijwilligers, coachings- en bedankingsgesprekken.
 • We willen als KSA een rol spelen in het gemeentelijk (jeugd)beleid. Elke groep krijgt de nodige info en praktische tools om haar jeugdige stem te laten klinken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. KSA is daarom partner aan het project Debattle (www.debattle.be).
 • Via een gerichte actie naar lokale jeugddiensten geven we duiding bij de werking van de KSA-groepen en de ondersteunende rol en structuur van de koepel.

We houden je via deze pagina en Kompas op de hoogte van de realisatie en uitvoering van onze toekomstplannen. In de zijbalk kan je de volledige beleidsnota 2018-2021 downloaden (evenals het vorige exemplaar). Heb je zelf interesse om mee na te denken over onze toekomst en het beleid van KSA? Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van het artikel? Neem dan zeker contact op met Jo.