Wat als iemand ziek is?

Ziekte tijdens of na je activiteit?

Is er een vermoeden van ziekte in de twee dagen na een van je activiteiten? Dan is het belangrijk dat je open communiceert naar de ouders en andere leden, zodat zij contact kunnen opnemen met de eigen huisarts.