Visie en Missie

Waar staan we voor?

KSA? Dat is samen spelen, zingen, trekken, plannen, kamperen … Kortom, de zuurstof die jongeren en kinderen nodig hebben om echt te leven.

Speels en vormend bezig zijn in groep met verschillende leeftijden. Het zijn de basisingrediënten die zorgen voor een boeiende chemie met vriendschap als resultaat. Bij KSA vinden kinderen en jongeren met verschillende karakters, achtergronden en meningen een vaste stek. Door écht ploegwerk kunnen leden en leiding verantwoordelijkheid opnemen en leert men rekening houden met elkaar.

Voor ons geen sleutel-op-de-deur activiteiten en kant en klare formules maar fantasie en creativiteit zonder grenzen. Niet om fantastische resultaten te bekomen, maar om kinderen en jongeren de kans te geven zichzelf te ontdekken, origineel te zijn, kritisch oplossingen te bedenken, te durven … Zo nu en dan is het ook nodig stil te vallen, om na te denken, te bezinnen.

Via dit filmpje zetten we nog eens alles op een rij.  

Onze missie

KSA stelt zich als jeugdbeweging tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheid te dragen.

De koepel biedt de plaatselijke groepen via vorming, administratieve omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding.

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging. 

Onze visie

Een aantal vrijwilligers liepen in 2016 een intensief traject om werk te maken van een nieuwe beleidsnota voor KSA. Tijdens verschillende vergaderingen werden de lijnen voor de toekomst van onze beweging uitgezet. Bij dit traject hoorde ook een nieuwe visietekst die duidelijk weergeeft waar KSA voor staat. 

KSA is een jeugdbeweging waar kinderen en jongeren samen ontelbaar veel ervaringen opdoen. Deze unieke ervaringen zorgen ervoor dat elke KSA’er zich ten volle kan ontwikkelen op talloze vlakken. Deze bijzondere ontwikkeling draagt ertoe bij dat elke KSA’er een trotse KSA’er wordt.

KSA is gebouwd op vier kernwaarden die de basis vormen van onze jeugdbeweging: spelen, groeien, verbinden en engageren. Deze vier kernwaarden zijn voortdurend in evolutie: gedurende de hele KSA-carrière bouwt elk individu deze kernwaarden actief uit.  Zo groeit elk individu uit tot een sterk lid of sterke leid(st)er. Op hun beurt dragen ze zo bij aan een krachtige plaatselijke groep. Bovendien bereidt het ontwikkelen van deze kernwaarden tijdens hun levensloop in KSA hen ook voor op een actief leven in de maatschappij.

Spelen vormt het startpunt van de carrière van elke KSA’er. Kinderen en jongeren krijgen in KSA een veilige omgeving waarbinnen ze kunnen spelen. Dat zorgt er voor dat ze zich zorgeloos met leeftijdsgenoten kunnen verbinden. Samen met die anderen kunnen ze op een speelse manier de wereld ontdekken, waardoor ze de kans krijgen om als mens steeds verder te groeien. Het amusement dat ze steeds opnieuw uit elk spel halen, geeft hen goesting om zich te engageren en de spelvreugde aan anderen door te geven.

De integrale visie, goedgekeurd op door de Nationale Raad in november 2016, kan je via de linkse balk downloaden als pdf-document.