Brecht Goerlandt

Functie: Nationaal Coördinator

Werkt rond deze inhoudelijke thema’s:

 • Coördinatie nationale werking
 • Vertegenwoordiger Jeugdbeleid- en sector
  • Commissie Vlaamse Jeugdraad
  • Algemene Vergadering VVJ
 • Personeelsbeleid
 • Noodnummer en crisismanagement

Werkt met deze werkgroepen:

 • Coördinatieteam (CT)
 • Raad van Bestuur (RvB)
 • Nationale Raad (NAR)
 • Werkgroep Beleidsnota
 • Personeelscommissies (PECO)