Jo Baetens

Functie: Pedagogisch Medewerker

Werkt rond deze inhoudelijke thema’s:

 • Beleidsplanning en voortgangsrapportage
 • Intern beleid:
  • Nationale Ploeg (NP)
  • Pedagogisch Team (PT)
  • Nationale Raad (NAR)
 • Intern kwaliteitsbeleid
 • Groepsbevraging
 • K- en zingevingsaanbod (ter ondersteuning van nationaal proost)
 • Netwerk en volwassen opvolging

Werkt rond deze initiatieven:

 • NARlement
 • VonK!
 • Rome

Werkt met deze werkgroepen:

 • NAR
 • Werkgroep Beleidsnota
 • Werkgroep K

Varia:

 • Stemgerechtigd lid / jongerenvertegenwoordiger AV Vlaamse Jeugdraad
 • Provinciale opvolging KSA Noordzeegouw