Is jouw groep klaar voor de nieuwe privacy-wetgeving?

KSA Nationaal

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe, Europese privacywetgeving van kracht! De nieuwe richtlijnen gelden voor alle organisaties die persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, verwerken en/of doorgeven.

Dus ja, als KSA-leider of -leidster zal je daar dus ook rekening mee moeten houden. Bovendien ziet de privacycommissie vanaf 25 mei strenger toe op de naleving van de privacywet en kan ze boetes opleggen bij overtredingen. Maar geen reden tot paniek, KSA Nationaal zal jullie voorzien van de nodige tips en tricks om problemen te vermijden.

3 gouden tips

  • Plaats je foto’s niet zomaar op sociale media of een website waar iedereen ze kan zien. Wil een ouder of lid liever geen foto’s van zijn/haar kind of zichzelf gepubliceerd zien? Doe dat dan ook niet en verwijder de foto’s indien nodig.
  • Laat je medische fiches en ledenlijsten niet rondslingeren in je lokalen. Bewaar ze liever in een kast (of kistje) die je kan afsluiten met een slot. Computerbestanden met persoonsgegevens kan je eenvoudig beveiligen met een wachtwoord.
  • Verstuur je een e-mail naar een grote groep mensen? Zet de emailadressen dan in ‘Bcc’, zodat niet alle emailadressen zichtbaar zijn.

Wil je meer informatie, dan vind je alles terug op de website onder GDPR. Meer informatie kan je ook opvragen via jolien@ksa.be.