Privacyverklaring

KSA Nationaal

KSA hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We geven heldere en transparante informatie over wat we met die gegevens doen. KSA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als KSA Nationaal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wil opnemen kan dat via onderstaande gegevens:

KSA Nationaal vzw

Vooruitgangstraat 225

1030 Schaarbeek

info@ksa.be // 02/201 15 10

Onze volledige privacyverklaring kan je op de website lezen. Groepen die vragen hebben rond de toepassing van de privacywet, kunnen terecht bij Jolienkunnen op de website al enkele tips nalezen of kunnen een kijkje nemen bij de FAQ rond GDPR.