VACATURE: Educatief Medewerker bij KSA Antwerpen-Brabant

KSA Nationaal

Als pedagogisch beroepskracht bij KSA Antwerpen-Brabant sta je in voor de ondersteuning van de plaatselijke groepen en vrijwilligers. Plaatselijke groepen vormen het zwaartepunt van de werking van KSA. De problemen waarmee ze worden geconfronteerd binnen en rondom hun groep zijn van zeer uiteenlopende aard, als beroepskracht is het jouw taak hen hierin te begeleiden.

Je neemt actief deel aan de beleidsvorming door ondersteuning van het pedagogisch beleidsorgaan (Brantpunt) en deelname aan diverse werkgroepen op provinciaal en nationaal niveau. Je streeft samen met de vrijwilligers en collega’s naar een verbetering van de werking. Daarnaast organiseer je samen met vrijwilligers de provinciale initiatieven en vormingen. De coördinatie wordt vaak opgenomen door vrijwilligers, waarbij je als beroepskracht instaat voor de professionele ondersteuning. Je staat ook in voor een aantal administratieve en praktische taken, eigen aan de werking van het provinciaal secretariaat van een jeugdbeweging.

De provinciale werking van KSA in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is sterk met elkaar verweven. Je bent tewerkgesteld in het Leuvense secretariaat, maar je werkt ook minstens één dag per week in het Antwerpse secretariaat in functie van werkoverleg en vergaderingen.

Wil jij graag onze nieuwe collega worden? Stel je dan ten laatste op 13 mei kandidaat via thijs.peeters@ksa.be. Een uitgebreide beschrijving vind je in het volledige vacaturebericht.