Waar moet de kerk volgens jou meer mee bezig zijn?

KSA Nationaal

Paus Franciscus kiest voor 2018 het thema "jongeren" voor zijn tweejaarlijkse afspraak met de bisschoppen. Concreet wil de paus onder meer weten welke keuzes jongeren maken met betrekking tot vrienden en familie en hoe ze staan tegenover het geloof. KSA stelde daarom samen met KLJ een vragenlijst op. Laat ons via deze lijst weten waar de Kerk volgens jou meer moet mee bezig zijn, wat K voor jou betekent!

Begin oktober komt de werkgroep K samen om de resultaten te bespreken en ons advies aan de bisschoppen over te maken. Zij nemen het dan mee naar Rome. Want paus Franciscus wil ook de stem van KSA'ers horen!