Privacy

In mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving in werking, ook wel bekend als de GDPR. Die wet beschermt persoonsgegevens van individuen. Als KSA-groep verwerk je heel wat gegevens van je leden, ouders van leden, leiding en vrijwilligers en sta je dus best eens stil bij welke gegevens je verzamelt, waar je ze bewaart, wie er toegang toe heeft en hoe je ze beveiligt. Met de informatie op de pagina helpen we je daarbij graag op weg!