Affiche kernwaarden visie KSA

Missie en visie

Spelen, groeien, verbinden en engageren zijn de kernwaarden die de basis vormen van onze jeugdbeweging. Die vier kernwaarden vormen dan ook het uitgangspunt van onze visietekst.