Groeien is een kernwaarde van KSA, doorheen je KSA-tijd leer je heel wat bij. Je doet ervaringen op in je groep en ontplooit jezelf gaandeweg. Een KSA-groep biedt daar unieke verantwoordelijkheden en kansen toe.

Om jullie daarin bij te staan zetten we in op vorming die je kan helpen om je talenten verder te ontwikkelen en competenties verder aan te scherpen. Zo helpt vorming je als leid(st)er stevig in je schoenen te staan en voorbereid te zijn op allerhande situaties. Dat komt de werking van je groep ten goede.

We bieden graag een ruim vormingsaanbod aan dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de +16'ers, leid(st)ers en ondersteunende leden van je groep. Het is zeker een aanrader om het vormingsaanbod in het begin van elk werkjaar te bekijken en te bespreken welke vorming voor wie interessant is zodat deze personen dit kunnen inplannen. Jullie vinden een overzicht van het vormingsaanbod per werkkring op de 'vormingsposters', links bij publicaties.