De meeste KSA-groepen zijn feitelijke verenigingen, die zijn aangesloten bij de koepel KSA Nationaal vzw. Een feitelijke vereniging ontstaat als een groep mensen zich met een bepaald doel verenigen, zonder hiervoor een 'rechtspersoonlijkheid' op te richten. Een feitelijke vereniging kan dus geen contracten afsluiten, het is steeds het individuele lid dat zich verbindt.

Sommige groepen kiezen ervoor om een vzw op te richten en zodoende een aparte rechtspersoonlijkheid te creƫeren. Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. De facto, een groep mensen die zich zonder eigenbelang verenigt om een bepaald doel te verwezenlijken. Want de activiteiten van een vzw kunnen nooit leiden tot persoonlijk voordeel van de leden.