Wat als iemand ziek is?

Vermoeden van COVID-19 tijdens kamp?

Is er een vermoeden van ziekte tijdens je kamp? Dan start de noodprocedure op. Op deze pagina vind je de noodprocedure die is opgesteld door de Ambrassade. Dit zijn dus de minimaal te volgen regels bij een (vermoedelijke) besmetting. Het staat je als groep vrij om strenger op te treden, maar ook lokaal kunnen er strengere regels gelden.