(Ondersteunende) Vzw of feitelijke vereniging?

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen beslissen om samen een bepaald doel te verwezenlijken. Het is vaak de manier waarop plaatselijke KSA-groepen ontstaan. Maar een feitelijke vereniging heeft geen enkele juridische grond of rechtspersoon. De personen die deel uitmaken van een feitelijke vereniging, blijven persoonlijk aansprakelijk voor hun acties (ook al deden ze die in opdracht van de feitelijke vereniging). 

Een vzw is daarentegen wel een rechtspersoon. Dat betekent dat de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendom kan verwerven, contracten afsluiten, leningen aangaan enz. Het nadeel is dat je als vzw ook heel wat verplichtingen hebt. Een ondersteunende vzw is een aparte vzw met een eigen naam die volledig onafhankelijk is van jullie werking. Deze ondersteunende vzw is eigenaar van jullie vermogen (gebouwen, spaargelden), maar organiseert zelf geen activiteiten waarbij er een grote verantwoordelijkheid bij komt kijken. Zo blijft de aansprakelijkheid steeds bij de eigen werking en is jullie vermogen gevrijwaard.