Onze geschiedenis

KSA heeft een bewogen en vrij ingewikkelde geschiedenis. Door het regionaal werken is het historisch verhaal ook gevarieerd per provinciale werkkring. We proberen hier het algemene verhaal te schetsen. Wie toch graag de geschiedenis van KSA binnen de provincie wil leren kennen, richt zich best tot de archiefwerkgroep van die provinciale werkkring. Voor het achterhalen van de historiek van een plaatselijke groep, geven we ook heel wat tips.