Archiefwerkgroepen

We hebben een boeiende en rijke geschiedenis. Het onderzoeken, verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal beschouwen we daarom als een belangrijke taak voor onze beweging. Voeg daar aan toe dat de historiek van KSA, VKSJ en KSJ voor iedere provincie erg verschillend en gevarieerd is en dan heb je twee goede argumenten waarom we per provinciale werkkring willen werken met een aparte archiefwerkgroep.