Spel & crea

Spelen betekent dat kinderen en jongeren zich op elk moment uitleven en hun creativiteit de vrije loop laten. Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren ongeremd hun energie kwijt kunnen, waardoor ze op elke leeftijd volledig zichzelf kunnen zijn. KSA kiest voor een leeftijdsgerichte methodiek. Zo kunnen kinderen en jongeren zich met leeftijdsgenoten op een ongedwongen manier uiten. Gebruikmakend van de speelruimte die daarvoor ten dienste staat, gaan KSA’ers spelenderwijs het avontuur tegemoet. Als het even kan nog het liefst in de buitenlucht. KSA streeft ernaar om elk kind en elke jongere onvoorwaardelijk te laten meespelen.