Waarom is spel voor KSA zo belangrijk? Spel is de essentie van het alledaagse leven van een kind. Het is de manier waarop een kind omgaat met de wereld. KSA brengt kinderen en jongeren samen om een onbeperkte waaier aan ervaringen op te doen. En daarbij staat het spelend samen-zijn centraal. 

Binnen KSA gelden twee algemene principes omtrent spel:

  • Leeftijdsgericht: De activiteiten en spelen sluiten aan bij de leeftijd van de leden. Meer hierover vind je onder “Leeftijdsgericht”.
  • Samen-spelen (inclusief spelen): De activiteiten die we doen en de spelen die we spelen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. In KSA spelen we samen, zonder dat er sprake is van een klimaat dat discriminatie in de hand werkt, maar waarbij er ruimte is voor interactie tussen alle spelers, wat groepsbevorderend werkt.