Kaartspel

We willen de K in de naam van onze jeugdbeweging op verschillende manieren in de praktijk brengen. Werkgroep K zoekt steeds naar nieuwe methodieken om op een zinvolle, eigentijdse en creatieve manier met de K om te gaan. Het resultaat van die zoektocht werd de realisatie van ons Kaartspel. Iedere leid(st)er ontving een exemplaar in 2017-2018. Ben je nieuw in leiding? Geen paniek, ook voor jou ligt er een exemplaar klaar. We geven je graag extra uitleg bij het spel en je vindt hier de volledige vieringen terug die de basis vormden voor dat product.