Alle risico's

De polis alle risico’s is een verzekering waarbinnen verschillende risico’s eigen aan de organisatie (beschadiging, vernieling, brand en diefstal) van een activiteit (sport, muziek …) verzekerd kunnen worden. Feesttent, foto- en videoapparatuur, springkasteel, muziekinstrumenten, podium, elektrogroep, landbouwtractor en aanhangwagen, communicatieapparatuur (walkietalkie, GSM …), hardware (computer, printer …): alles kan verzekerd worden met deze polis.