BA Bestuurder (vzw)

Gaat de werking van je KSA-groep verder dan de gewone activiteiten in het weekend? Heeft je KSA-groep ook het beheer van de eigen lokalen in handen? Organiseer je een evenement dat te groot wordt om de risico's persoonlijk te dragen? In die gevallen heb je best ook een vzw. Een vzw beheren draagt risico's met zich mee. De fouten die je als vzw maakt kan je best verzekeren.