Voornaamwoorden

Bij KSA zijn we ons bewust van onze eigen maatschappelijke voorbeeldfunctie binnen deze thematiek. We hebben er dan ook voor gekozen om in onze e-mailhandtekeningen onze eigen voornaamwoorden te plaatsen. Zo weten personen hoe ze ons kunnen aanspreken, vergroten we het bewustzijn van genderinclusief taalgebruik en geven we erkenning aan non-binaire genderidentiteiten.