Iedereen KSA!

We tonen graag bij KSA dat iedereen welkom is, ongeacht afkomst of achtergrond. KSA wil een plek zijn voor iedereen, want ieder kind dat wil spelen, experimenteren en ontwikkelen heeft recht op een veilige plek om dat te kunnen doen. Doorheen het jaar zetten we #iedereenKSA extra in de verf door een grootschalige actie uit te rollen waar alle KSA-groepen aan kunnen deelnemen. Dit jaar is dat dat het interactief #iedereenKSA bordspel met focus op mentaal welzijn.