Een visie rond Alcohol en drugs

KSA wil als koepel een voorbeeldfunctie vervullen in het maken van afspraken rond alcohol, tabak en drugs. De visietekst kan ter inspiratie dienen om met jouw groep aan de slag te gaan!