Een groep KSA'ers bij het binnengaan van een initiatief.

Annuleringsvoorwaarden

KSA organiseert doorheen het werkjaar heel wat vormingen en initiatieven. Het op poten zetten van die momenten vraagt heel wat inspanningen van vrijwilligers en beroepskrachten. Laattijdige annuleringen van deelnemers brengen die voorbereiding en de vorming of het initiatief zelf in de war. Voor de start van de vorming of het initiatief worden ook al heel wat kosten gemaakt. Een deelname annuleren blijft dus niet zonder gevolgen. Afspraken rond het annuleren van jouw deelname aan vormingen en initiatieven van de koepel worden overzichtelijk weergegeven in onderstaande annuleringsvoorwaarden.