Welzijn en zorg

API

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is een persoon die je helpt als er sprake is van  een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders (vb. meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, agressie, ed.).