Word vrijwilliger

Heb je nog wat extra tijd en goesting om met KSA bezig te zijn? We zoeken steeds vrijwilligers voor allerhande engagementen op vormingen en initiatieven. Daarnaast zijn er werkgroepen die doorheen het werkjaar samenkomen en rond verschillende thema's werken.