Cover van de beleidsnota met foto van kinderen die een piramide proberen te vormen.

Beleidsplanning

Onze vier kernwaarden (spelen, groeien, verbinden en engageren) zijn de basis van onze jeugdbeweging. Die kernwaarden zijn ook de bouwstenen van de toekomstplannen voor onze jeugdbeweging. Die plannen, dromen en doelstellingen voor de toekomst van KSA staan te lezen in onze beleidsnota 2018-2021.