Cover van de beleidsnota met foto van kinderen die een piramide proberen te vormen.

Beleidsnota 2022-2025

De werking van KSA is gebouwd op vier kernwaarden die de basis vormen van onze jeugdbeweging: spelen, groeien, verbinden en engageren. Deze vier kernwaarden zijn tevens de uitgangspunten die de beleidsnota 2022-2025 vormgeven.

In de huidige beleidsnota krijgen deze vier kernwaarden een actuele invulling en vormen ze vijftig procent van het doelstellingskader met toekomstplannen die voortbouwend en vernieuwend zijn. De andere vijftig procent van de toekomstplannen en doelstellingen versterken de kernwaarden.