Goed in je vel

Praten over hoe je je voelt en of je al dan niet goed in je vel zit; het is nog te vaak een taboe bij kinderen en jongeren, ook in KSA. Hoe doorbreek je dat taboe? Via welke signalen merk je dat het met iemand misschien niet goed gaat? Met welke methodieken ga je het gesprek met leden of medeleiding aan? Bij welke instanties kan je terecht voor extra ondersteuning en hulp? Een groep geëngageerde vrijwilligers werkte i.s.m. CGG Andante een heel jaar rond dit thema, bundelde heel wat nuttige info en werkte concrete handvaten uit ter bevordering van het welbevinden van KSA’ers in jouw groep!