BA Bestuurder (vzw)

Gaat de werking van je KSA verder dan de gewone activiteiten in het weekend? Heeft jullie KSA ook beheer van de eigen lokalen in handen? Organiseren jullie een evenement dat te groot wordt om de risico's persoonlijk te dragen? In die gevallen hebben jullie best ook een vzw. Een vzw beheren draagt risico's met zich mee. De fouten die je als vzw maakt kan je best verzekeren.