Logo De Sjelter

De Sjelter

De Sjelter was een socio-culturele vereniging voor volwassenwerk opgericht vanuit KSA voor de ondersteuning van de oud-ledengroepen en het onderhoud van de historiek van KSA. De Sjelter organiseerde ook maatschappelijk waardevolle projecten, vertrekkend vanuit de leefwereld van de jeugdbeweging zoals het reminiscentieproject Vrolijke Vrienden. In 2023 hield de werkgroep op met bestaan.