Logo De Sjelter

De Sjelter

De Sjelter is een socio-culturele vereniging voor volwassenwerk opgericht vanuit KSA voor de ondersteuning van de oud-ledengroepen en het onderhoud van de historiek van KSA. De Sjelter organiseert ook maatschappelijk waardevolle projecten, vertrekkend vanuit de leefwereld van de jeugdbeweging zoals het reminiscentieproject Vrolijke Vrienden.