Ledenwerving

Bij een ledenwervingsactiviteit zijn je “kandidaat”-leden (tot 16 jaar) verzekerd als de activiteit vooraf doorgegeven is in Digit. Je kan die verzekering maximaal 5 maal per werkjaar afsluiten met je groep. Neem geen overbodige risico’s en zorg dat nieuwe leden zo snel mogelijk ingeschreven zijn.