Visie duurzaamheid

KSA engageert, ook op vlak van milieu en klimaat. We willen duurzame normen en waarden meegeven aan alle KSA’ers om te kunnen (op)groeien in een sociaal-rechtvaardige gezonde omgeving en dragen daartoe ons steentje bij. We doen dat op een speelse en verbindende manier, met lokale en bovenlokale partners.