Gender

Niet iedereen herkent zich in de opsplitsing man - vrouw of voelt zich aangetrokken tot personen van het andere geslacht. Wat is nu het verschil tussen gender en geslacht? Hoe geef je je leden en leiding genoeg ruimte om te ontdekken wie ze zijn, ook al wijkt dat (een beetje) af van die tweesplitsing? Voor wat staat de afkorting LGBTQIA+? Hoe kunnen jullie als KSA-groep bewuster omgaan met dit thema? Lees het allemaal op deze pagina.