Omgaan met financiële drempels

Binnen KSA is iedereen welkom om mee te spelen. Jammer genoeg spelen financiële drempels ook binnen KSA. Al in het eerste contact met ouders kunnen financiële drempels een belemmering zijn. De wetenschap dat het financieel moeilijk wordt, kan zich immers vertalen in een gebrek aan interesse in de jeugdbeweging. Het is moeilijk aan te geven hoe je ouders best benadert. Of je meteen uitlegt dat er ondersteuningsmechanismen bestaan, dan wel wacht tot ouders ernaar vragen, hangt van situatie tot situatie af. Elke ouder, elke leider en elke situatie is immers uniek.