Crisiscommunicatie

Een crisis zien we liever niet gebeuren. Een crisis komt altijd onverwacht. Ze verloopt chaotisch en snel. Toch willen we er op de juiste manier mee omgaan als ze zich dan toch voordoet. Zo kan je immers de (imago)schade voor je groep beperken.